Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Form Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

 

Hizmet binalarımızda, Genel Müdürlük ile Şubelerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi alanlarda ve çalışma ofislerinde muhtelif yerlerde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik ve Yönetim birimi tarafından denetlenmektedir.

 

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Form Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.’nin Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı Yelken Plaza A Blok 139/25 Çankaya Ankara adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@formgd.com.tr e-posta adresine ya da kayıtlı elektronik posta kullanılarak formgd@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

API –>