Hakkımızda

Değerleme ve Danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Kasım 2006’da kurulan Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ’nun 26.07.2007 tarih ve 28/800 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere“Kurul Listesine” alınmıştır.

 

Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ (BDDK) nun 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı ile bankalara  “Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

 

Form Gayrimenkul Değerleme, bilgi birikimini 10 yılda elde ettiği gayrimenkul, gayrimenkule dayalı hak ve faydalar, tesis, makina ve ekipman parkı değerlemesi uzmanlığından almaktadır. Form Gayrimenkul Değerleme, SPK mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir eder, uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak müşterilerine raporlar. Form Gayrimenkul Değerleme köklü bir birikimin ve uzmanlığın temsilcisidir. Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları, en iyi en yüksek kullanım etüdü, piyasa araştırmaları, sektörel etüdler, yatırım inceleme-kontrol, makina-ekipman ekspertizi gibi konularda çalışmalarını gizlilik esasına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

 

Şirketimiz özel şahıslara, yerli ve yabancı şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

2007 yılında ilk olarak Ankara ve İstanbul illerinde bölge müdürlüğü açan Form Gayrimenkul Değerleme, daha sonraki yıllarda İzmir, Antalya, Bursa, Kayseri, Samsun, Diyarbakır ve Adana bölge müdürlüklerini  faaliyete geçirmiştir. Ankara merkez olmak üzere 9 ilde bölge müdürlükleri ve 60 ilde de sözleşmeli çözüm ortakları ile yurt genelinde hizmet veren Form Gayrimenkul Değerleme, hizmet ağını günden güne yaygınlaştırıp güçlendirmektedir.

API –>