• Evdekal
 • kktc.jpg
 • anakucagi.jpg
 • slider4.jpg
 • slider5.jpg
 • slidebg1
 • slidebg1

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Değerleme ve Danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Kasım 2006’da kurulan Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ’nun 26.07.2007 tarih ve 28/800 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere“Kurul Listesine” alınmıştır.

Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ (BDDK) nun 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı ile bankalara  “Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

Form Gayrimenkul Değerleme, bilgi birikimini 10 yılda elde ettiği gayrimenkul, gayrimenkule dayalı hak ve faydalar, tesis, makina ve ekipman parkı değerlemesi uzmanlığından almaktadır. Form Gayrimenkul Değerleme, SPK mevzuatı gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir eder, uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak müşterilerine raporlar. Form Gayrimenkul Değerleme köklü bir birikimin ve uzmanlığın temsilcisidir. Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları, en iyi en yüksek kullanım etüdü, piyasa araştırmaları, sektörel etüdler, yatırım inceleme-kontrol, makina-ekipman ekspertizi gibi konularda çalışmalarını gizlilik esasına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz özel şahıslara, yerli ve yabancı şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

2007 yılında ilk olarak Ankara ve İstanbul illerinde bölge müdürlüğü açan Form Gayrimenkul Değerleme, daha sonraki yıllarda İzmir, Antalya, Bursa, Kayseri, Samsun, Diyarbakır ve Adana bölge müdürlüklerini  faaliyete geçirmiştir. Ankara merkez olmak üzere 9 ilde bölge müdürlükleri ve 60 ilde de sözleşmeli çözüm ortakları ile yurt genelinde hizmet veren Form Gayrimenkul Değerleme, hizmet ağını günden güne yaygınlaştırıp güçlendirmektedir. 

DEĞERLERİMİZ

BAĞIMSIZLIK: Tüm hizmetlerimizi yürürlükteki mevzuata uygun, mesleki ilkelere bağlı, doğruluk ve tarafsızlık anlayışı içinde gerçekleştiririz.

MESLEKİ ÖZEN VE TİTİZLİK: Hizmetlerimizin başından sonuna kadar her safhasında mesleki özen ve titizliği göstererek, dikkatli ve basiretli tutumumuzu sürdürürüz. Bu amaçla; Yapılan her hizmette gerekli düzeyde bilgiye sahip, mesleki yeterliliğini kanıtlamış donanımlı personelle çalışılır. Yapılan hizmetler her aşamada gözden geçirilir. Gerekli görülen durumlarda konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunan kişilerden uzman görüşü alınır. 

MİSYON

Değerleme ve danışmanlık hizmetlerinin her aşamasında en üst seviyede ulusal ve uluslararası standartları sağlamak, gelişim ve başarıda sürekliliği yakalamak.

Objektif, tarafsız, kaliteli, güvenilir, mesleki ve etik kurallara uygun değerleme hizmetini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak.

Personelin kişisel ve mesleki gelişim süreçlerine katkıda bulunmak,  kurumsal bilinç ve ekip çalışmasını ileri seviyede etkinleştirmek amacıyla çalışanlarımızla eğitimler yapmak ve hizmet standartlarını sürekli yükseltmek.

Kalite Yönetim Sistemi standartlarını sürekli iyileştirerek hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak.

VİZYON

Değerleme ve danışmanlık hizmetleri alanında öncülük eden, kural belirleyen, sürekli gelişim halinde, lider ve marka değeri yüksek bir kurum olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Değerleme ve danışmanlık hizmetleri alanında yasal mevzuat çerçevesinde mesleki ve etik kurallara bağlı, bağımsız, tarafsız, hızlı, güvenilir, doğru ve kaliteli çözümler üreten ve sunan,

Müşterilerine kaliteli, güvenilir, hızlı, çözüm odaklı hizmetler veren,

Çalışanlarının konularında uzman, mesleki birikimlerini en üst seviyede tutan, mesleki gelişimlerini destekleyerek kariyer planlamalarına katkıda bulunarak memnuniyetlerini artıran,

Sektörde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedef alan çalışmalar yapan, alanında son teknolojileri kullanan ve saygınlığını her geçen gün artıran politikalar üretip uygulayan bir şirket olacağız.

HİZMETLERİMİZ

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin, bağımsız, tarafsız, objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere değerleme disiplinlerarası bir eğitim, bilgi birikimi, tecrübe gerektiren bir alandır. Temel Finans, ekonomi, iktisat, inşaat, mimarlık, harita, hukuk gibi disiplinlerle ilişkisi vardır.

 

Çalışma Alanları

 • Konutlar ve İş Yerleri (Daire, Müstakil Bina, Köşk, Yalı, Villa, Dükkan, Ofis)
 • Ticari Amaçlı Yapılar (İş Yerleri, Plaza, Alışveriş Merkezleri)
 • Arsalar
 • Sinai Nitelikli Gayrimenkuller (Fabrika, Üretim Tesisleri, Atölye, Depo, Hangar, İmalathane)
 • Tarımsal amaçlı araziler (Tarla, bağ, bahçe, meyvelikler, çiftlikler, fidanlıklar, örtüaltı tarım yapılan her türlü seralar, mantar üretim tesisleri)
 • Hayvancılık tesisleri (Büyükbaş, küçükbaş etlik ve sütlük üretim tesisleri, kanatlı hayvan çiftlikleri, su ürünleri yetiştirme tesisleri, entegre et ve süt işleme tesisleri)
 • Enerji ve Akaryakıt Tesisleri (Akaryakıt İstasyonu, Rafineri, Akaryakıt Depolama Tesisleri, Hidro Elektrik Santralleri, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi ve Biyogaz üretim santralleri)
 • Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller (Hastane, Poliklinik, Kreş, Okul, Yurtlar, Otopark, Spor Tesisleri)
 • Turizm Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller (Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü)
 • Marina, Tersane ve Limanlar
 • Toplu Konut Değerlemeleri
 • Lojistik Kullanımlı Yapılar
 • Eğlence Tesisleri (Tiyatro, sinema, konser salonu vb.) ve Temalı Parklar
 • Otoyol Dinlenme Tesisleri
 • Maden sahaları, taş, kum, kireç ve mermer ocakları
 • Özel Amaçlı Mülkler

Makina Parkı ve Ekipman Değerleme

Makine parkı ve ekipmanlar gayrimenkul ile birlikte veya ayrı olarak tesis değerlemesi, organizasyonumuz içerisinde ayrı bir departman olarak yapılandırılmıştır. Şirketimiz bünyesinde, tecrübelerini değerleme alanında birleştirmiş makine mühendislerinin işbirliği ile Türkiye genelinde makine ve tesis değerlemeleri yapılmaktadır. Departmanımızda SPK lisanslı makine yüksek mühendisleri ve makine mühendisleri görev yapmaktadır. 

Hizmet Konularımız

 • Bir gayrimenkulün, 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası veya 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların, yani üretim ya da hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve teçhizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri.
 • Şirketlerin toplam varlıklarının tespiti amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim ya da ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değer tespitleri.
 • Her türlü kara taşıt aracı değerlemesi
 • Her türlü iş makinaları değerlemesi
 • Deniz araçları değerlemesi (gemi, yat, kotra vb.)
 • Hava ulaşım araçları değerlemesi (uçak, helikopter vb.)

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarında modern yaşamın gerektirdiği tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır.

Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kentsel Dönüşüm Değerlemesini Riskli Alan ya da Riskli Yapı 

Projeleri Kapsamında;

 • Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin hazırlanması,
 • Gayrimenkulün yasal ve mevcut durum değer tespitinin yapılması, katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,
 • Boş hale gelecek parselin kullanım alternatiflerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre olası “en etkin ve en verimli kullanım” öneri çalışmaları,
 • Boş arsa değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Avan proje değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Dönüşüm modelinin belirlenmesi, dağıtım değeri tespit katsayısının belirlenmesi,
 • Hak sahipleri dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması,
 • Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşma çalışmalarının yapılması, protokol hazırlanması,
 • Paylaşım modelinin geliştirilmesi ve hak sahipleri ile yapımcı görüşmelerinin gerçekleştirilmesi hizmetlerini vermektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz gayrimenkul sektöründe;

 • Gayrimenkul Portföy Yönetim Danışmanlığı
 • Gayrimenkul hukuksal ve mali danışmanlığı
 • Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Periyodik Proje İlerleme Raporları
 • İhale süreci yönetimi
 • Fiyat- pazar araştırmaları
 • En iyi ve en verimli kullanım analizi
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
 • Yatırımların karlılık analizi
 • Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Periyodik değer tespit ve değişim analizleri
 • Yer seçimi, lokasyon analizleri, bölgesel analiz hizmetlerini vermektedir.

KALİTE

REFERANSLAR

İLETİŞİM

Ankara Genel Müdürlük

Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı Yelken Plaza No:139 A-Blok Kat:6 D:25 Çankaya / Ankara

Tel: 444 77 50
Tel: +90 312 212 9091
Faks: +90 312 215 5052

E-Posta
info@formgd.com.tr formgd@hs01.kep.tr

İstanbul Şube Müdürlüğü

Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi B Blok No:9 Kat:2 Daire:11 Şişli/İstanbul

Tel:0212 275 89 27
Fax:0212 275 84 27

E-Posta
info@formgd.com.tr formgd@hs01.kep.tr

Adana Şube Müdürlüğü

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Günep Ziyapaşa İş Merkezi No:78 /103 Seyhan/Adana

 

Tel: 0322 363 44 22
Fax: 0322 363 44 22

E-Posta
info@formgd.com.tr; formgd@hs01.kep.tr

Bursa Şube Müdürlüğü

Fethiye Mah. Fazıl sok. Saylık Plaza No: 19/4 Nilüfer/ Bursa

Tel:0224 364 01 09
Fax:0224 364 01 09

E-Posta
info@formgd.com.tr formgd@hs01.kep.tr

Malatya Şube Müdürlüğü

Özalper Mahallesi Kemal Tahir sok. Milano Plaza No:1/3 Yeşilyurt/Malatya

Tel: 0422 503 14 49
Fax: 0422 503 14 49

E-Posta
info@formgd.com.tr formgd@hs01.kep.tr

İzmir Şube Müdürlüğü

Adalet Mahallesi 1593/1 Sokak Hasdemirler İş Merkezi No:63/56 35530 Bayraklı /İzmir

Tel:0232 486 33 77
Fax:0232 486 33 77

E-Posta
info@formgd.com.tr formgd@hs01.kep.tr

Kayseri Şube Müdürlüğü

Kiçikapı Mahallesi Kiçikapı Caddesi Özkar İş Merkezi No:30/604 38110 Melikgazi/Kayseri

Tel:0352 232 23 24
Fax:0352 232 23 24

E-Posta
info@formgd.com.tr formgd@hs01.kep.tr

Samsun Şube Müdürlüğü

Güzelyalı Mahallesi 3021.Sokak No:1/12  55270 Atakum / Samsun

Tel:0362 234 89 24
Fax:0362 234 89 24

E-Posta
info@formgd.com.tr formgd@hs01.kep.tr

Antalya Şube Müdürlüğü

Çağlayan Mahallesi, Bülent Ecevit bulvarı NO: 139 Daire No: 4   07230 Muratpaşa/Antalya

Tel:0242 248 75 83
Fax:0242 248 75 83

E-Posta
info@formgd.com.tr formgd@hs01.kep.tr

Batman Şube Müdürlüğü

Bahçelievler mah. Divan Caddesi BLN Apt. No:76/2 72070 Merkez/Batman

Tel:0488 212 36 76
Fax:0488 212 36 76

E-Posta
info@formgd.com.tr

KKTC Ülke Müdürlüğü

Gündüz Tezel Sokak No:18/3 Köşklüçiftlik Lefkoşa / KIBRIS

Tel:+90 392 227 12 49
Fax:+90 392 227 12 49

E-Posta
info@formgd.com.tr kktc@formgd.com.tr