Hizmetlerimiz

Daire, Villa, Müstakil Ev, Bağ Evi, Çiftlik Evi, Büro, Ofis, Dükkan, Mağaza, Bina, Site, Arsa ve Tarlalar

Tiyatro, Sinema, Spor, Sağlık ve Eğlence Merkezleri, Plaza, Showroom, Market, İş ve Alışveriş Merkezleri, Otel, Residence, Motel, Apart Otel, Tatil Köyü, Pansiyon

Üniversite, Okul, Dersane, Kreş, Hastane, Araştırma Merkezi, Laboratuvar

Havaalanı, Gar ve İstasyon Tesisleri, Fabrika, Atölye, İmalathane, Organize Sanayi Siteleri, Akaryakıt İstasyonları, Limanlar, Depolama ve Yükleme Tesisleri

Madenler, Taş ve Kum Ocakları, Maden Sahaları, Üretim ve Ticari Amaçlı Her Türlü Makıne ve Techizat

Özel Gayrimenkul Projeleri, Gemi, Yat ve Tekne

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin, bağımsız, tarafsız, objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere değerleme disiplinlerarası bir eğitim, bilgi birikimi, tecrübe gerektiren bir alandır. Temel Finans, ekonomi, iktisat, inşaat, mimarlık, harita, hukuk gibi disiplinlerle ilişkisi vardır.

Çalışma Alanları

<strong>Konutlar ve İş Yerleri</strong>

Konutlar ve İş Yerleri

Daire, Müstakil Bina, Köşk, Yalı, Villa, Dükkan, Ofis
<strong>Ticari Amaçlı Yapılar</strong>

Ticari Amaçlı Yapılar

İş Yerleri, Plaza, Alışveriş Merkezleri
<strong>Arsalar</strong>

Arsalar

Arsalar
<strong>Sinai Nitelikli Gayrimenkuller</strong>

Sinai Nitelikli Gayrimenkuller

Fabrika, Üretim Tesisleri, Atölye, Depo, Hangar, İmalathane
<strong>Tarımsal Amaçlı Araziler</strong>

Tarımsal Amaçlı Araziler

Tarla, bağ, bahçe, meyvelikler, çiftlikler, fidanlıklar, örtüaltı tarım yapılan her türlü seralar, mantar üretim tesisleri
<strong>Hayvancılık tesisleri</strong>

Hayvancılık tesisleri

Büyükbaş, küçükbaş etlik ve sütlük üretim tesisleri, kanatlı hayvan çiftlikleri, su ürünleri yetiştirme tesisleri, entegre et ve süt işleme tesisleri
<strong>Enerji ve Akaryakıt Tesisleri</strong>

Enerji ve Akaryakıt Tesisleri

Akaryakıt İstasyonu, Rafineri, Akaryakıt Depolama Tesisleri, Hidro Elektrik Santralleri, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi ve Biyogaz üretim santralleri
<strong>Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller</strong>

Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller

Hastane, Poliklinik, Kreş, Okul, Yurtlar, Otopark, Spor Tesisleri
<strong>Turizm Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller</strong>

Turizm Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller

Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü
<strong>Marina, Tersane ve Limanlar</strong>

Marina, Tersane ve Limanlar

Marina, Tersane ve Limanlar
<strong>Toplu Konut Değerlemeleri</strong>

Toplu Konut Değerlemeleri

Toplu Konut Değerlemeleri
<strong>Lojistik Kullanımlı Yapılar</strong>

Lojistik Kullanımlı Yapılar

Lojistik Kullanımlı Yapılar
<strong>Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar</strong>

Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar

Tiyatro, sinema, konser salonu, tema parklar vb.
<strong>Otoyol Dinlenme Tesisleri</strong>

Otoyol Dinlenme Tesisleri

Otoyol Dinlenme Tesisleri
<strong>Maden Sahaları</strong>

Maden Sahaları

Maden sahaları, taş, kum, kireç ve mermer ocakları
<strong>Özel Amaçlı Mülkler</strong>

Özel Amaçlı Mülkler

Özel Amaçlı Mülkler

Makina Parkı ve Ekipman Değerleme

Makine parkı ve ekipmanlar gayrimenkul ile birlikte veya ayrı olarak tesis değerlemesi, organizasyonumuz içerisinde ayrı bir departman olarak yapılandırılmıştır. Şirketimiz bünyesinde, tecrübelerini değerleme alanında birleştirmiş makine mühendislerinin işbirliği ile Türkiye genelinde makine ve tesis değerlemeleri yapılmaktadır. Departmanımızda SPK lisanslı makine yüksek mühendisleri ve makine mühendisleri görev yapmaktadır.

Hizmet Konularımız

 • Bir gayrimenkulün, 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası veya 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların, yani üretim ya da hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve teçhizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri.
 • Şirketlerin toplam varlıklarının tespiti amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim ya da ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değer tespitleri.
 • Her türlü kara taşıt aracı değerlemesi
 • Her türlü iş makinaları değerlemesi
 • Deniz araçları değerlemesi (gemi, yat, kotra vb.)
 • Hava ulaşım araçları değerlemesi (uçak, helikopter vb.)

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarında modern yaşamın gerektirdiği tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır.

Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kentsel Dönüşüm Değerlemesini Riskli Alan ya da Riskli Yapı 

Projeleri Kapsamında;

 • Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin hazırlanması,
 • Gayrimenkulün yasal ve mevcut durum değer tespitinin yapılması, katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,
 • Boş hale gelecek parselin kullanım alternatiflerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre olası “en etkin ve en verimli kullanım” öneri çalışmaları,
 • Boş arsa değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Avan proje değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Dönüşüm modelinin belirlenmesi, dağıtım değeri tespit katsayısının belirlenmesi,
 • Hak sahipleri dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması,
 • Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşma çalışmalarının yapılması, protokol hazırlanması,
 • Paylaşım modelinin geliştirilmesi ve hak sahipleri ile yapımcı görüşmelerinin gerçekleştirilmesi hizmetlerini vermektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

 

Şirketimiz gayrimenkul sektöründe;

 • Gayrimenkul Portföy Yönetim Danışmanlığı
 • Gayrimenkul hukuksal ve mali danışmanlığı
 • Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Periyodik Proje İlerleme Raporları
 • İhale süreci yönetimi
 • Fiyat- pazar araştırmaları
 • En iyi ve en verimli kullanım analizi
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
 • Yatırımların karlılık analizi
 • Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Periyodik değer tespit ve değişim analizleri
 • Yer seçimi, lokasyon analizleri, bölgesel analiz hizmetlerini vermektedir.
API –>